Gadol Adonai umehulal meod

Gadol Adonai umehulal meod
Be Ir Eloheinu Behar Kodsho
(REF)(2x)

Avo El Mizbakh ELohim el El Simkhat Gili
Akriv Pri Sfatai Lefanekha
Ve Ezkor Ma Gdolot Asita Avuri

(INTERLUDE)

(REF)
Gadol Adonai umehulal meod
Be Ir Eloheinu Behar Kodsho

Hineh Mishkan Elohim Im Bnei Adam
Hema Yihyu Lo Le Am
Hu Yimkheh Kol Dim-ah me Einam
Umavet Keev Uzeaka o Yihyu Od

Halleluya Ki Malakh Adonai Eloheinu
Halleluya Ki Malakh Elohei Tzvaot
Halleluya Ki Malakh Adonai Eloheinu
Halleluya Ki Malakh Elohei Tzvaot

Nagila Venismekha Veniten Lo Kavod
Nagila Venismekha Veniten Lo Kavod

Halleluya Ki Malakh Adonai Eloheinu
Halleluya Ki Malakh Elohei Tzvaot
Halleluya Ki Malakh Adonai Eloheinu
Halleluya Ki Malakh Elohei Tzvaot